logo
banner
पक्षा

पक्षा

टोपण नाव
तेरे नाम
मालकाचे नाव
मंगेश नारायण खडे
पत्ता
गुढवण, कर्जत, रायगड
जात
गावठी
ड्राइवर
नारायण खडे
खांदा
डावा
तेरे नाम स्टाईल वाला बैल अड्यात फेमस आहे

फोटो

photo

पुरस्कार

  • गुढवण अड्यात मागे असून पण गाडी मारली.
  • बिनजोड चा बादशहा

तुमच्या बैलाची नोंद करा