logo
banner
नंद्या JP 1555

नंद्या JP 1555

मालकाचे नाव
बापू शेठ पिसाळ
पत्ता
चोरडे, खटाव, सातारा
जात
खिल्लारी
ड्राइवर
सचिन ड्रायव्हर भूषण गड
खांदा
दोन्ही खांदी आतून
नंद्या खूप वेगाने पळतो. याला स्पीड किंग बोलतात.

फोटो

photo
photo
photo

पुरस्कार

  • चोराडे - 2 रा नंबर
  • राहटणी - 1 ला नंबर
  • पुसेसावळी - 1 ला नंबर
  • भूषण गड 1

तुमच्या बैलाची नोंद करा