logo
banner
मस्तान

मस्तान

मालकाचे नाव
महेश बाजीराव शिंदे
पत्ता
विंग, कराड, सातारा
जात
काजळी खिल्लार
ड्राइवर
सुनील माने जीती
खांदा
दोन्ही खांदी आतून
आदत वयात 14 ते 15 फायनल चा मानकरी आणि आता पर्यंत कोना कडून कधी वायदी घेतली नाही. पेटनाका मेदानात आम्ही आदत वयात त्याची खरेदी केली 90 हाजार रूपये खरेदी केली.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • पहिल मेदान पेठनाका 2
  • सातारा 3
  • परळी दोन वर्ष सलग 2
  • नेरले  सलग  3

तुमच्या बैलाची नोंद करा