logo
banner
गुरू 9115

गुरू 9115

मालकाचे नाव
वैभव शिरतोडे आणि शुभम जाधव
पत्ता
देवराष्ट्रे, कडेगांव, सांगली
जात
धनगरी खिल्लार
ड्राइवर
सुनील, अनिकेत, बारिक, युवराज, सोमा
खांदा
दोन्ही खांदी
सुट्टीचा तळ जोरात आहे, शांत आहे , लहान मुलांना मारत नाही, घरी शांत आसतो मैदानावर किती पळु किती नको आसं होतं त्याला.

फोटो

photo
photo
photo
photo
photo

पुरस्कार

  • तांबवे मैदान
  • नेरले मैदान 2
  • शेर दुशेरे मैदान
  • काशेगाव मैदान
  • वाटेगाव मैदान
  • 10 बिनजोड चा मानकरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा