logo
banner
चकमक

चकमक

टोपण नाव
छोटा शंकर
मालकाचे नाव
महेश वसंत शिंगण, सौरभ विलास शिंगण, अभिजीत केशव शिंदे
पत्ता
कराड, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
विठ्ठल डायवर बुध
खांदा
चारी खंदे
2023 मधली खरेदी. खिलार जातीचा गोटेवाडी बापू चवण यांच्यापासून खरेदी महेश शिंगण कराड

फोटो

photo
photo
photo

पुरस्कार

अजून मैदान मध्ये काढला नाही. 2023 दिपवाळी पासून सुरुवात मैदानची...

तुमच्या बैलाची नोंद करा