logo
banner
बादल

बादल

टोपण नाव
बादल
मालकाचे नाव
धीरज पवार
पत्ता
कोरिवळे, कराड, सातारा
जात
गावठी
ड्राइवर
स्वतः
खांदा
डावी
डावी ने वासरू पळते

पुरस्कार

नाय अजून

तुमच्या बैलाची नोंद करा