logo
banner
बिरा

बिरा

मालकाचे नाव
गौरव अर्जुगडे
पत्ता
हनुमान वाडी, कराड, सातारा
जात
धनगर खिल्लार
ड्राइवर
छोट्या ड्रायवर वाघेरे
खांदा
4 खांदी
धनगर खिल्लार जातीचा बिरा हा बैल गौरव अर्जुगडे व अक्षय सुर्यवंशी यांचा आहे. बिरा ४ खांदी पळतो.

फोटो

photo
photo
photo
photo

पुरस्कार

  • नवजवान केसरी
  • अमरापूर मैदान
  • चोराडे मैदान
  • आमदार केसरी पुसेगाव

तुमच्या बैलाची नोंद करा