logo
banner
वजीर 9142

वजीर 9142

मालकाचे नाव
अनिल ड्राइवर काळे
पत्ता
काळे, कराड, सातारा
जात
म्हैसुरी (धनगरी)
ड्राइवर
प्रमोद, अनिल, बिरू
खांदा
दोन्ही खांदी

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा