logo
banner
त्रिशूळ ०००७

त्रिशूळ ०००७

टोपण नाव
त्रिष्या
मालकाचे नाव
राजेश यादव
पत्ता
कराड, कवठे., कराड, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
आप्पा भाई.. कवठेकर
खांदा
आदत

तुमच्या बैलाची नोंद करा