logo
banner
पक्षा 0555

पक्षा 0555

मालकाचे नाव
रमेश खाबळे पाटील
पत्ता
विंग, कराड, सातारा
जात
म्हैसुरी
खांदा
दोन्ही

फोटो

photo

पुरस्कार

  • कोळे महाराष्ट्र केसरी 2022
  • करवडी, नेरले

तुमच्या बैलाची नोंद करा