logo
banner
जब्या

जब्या

टोपण नाव
जब्या
मालकाचे नाव
शेखर साबळे ;गणेश रसाळ ;मनोज रसाळ
पत्ता
वडुथ, सातारा, सातारा
जात
धनगरी खिल्लार
ड्राइवर
सत्यम
खांदा
चारी खानदी
दोन दात गरीब चारही खानदी पळतो

फोटो

photo

पुरस्कार

बिनजोड

तुमच्या बैलाची नोंद करा