logo
banner
चंद्रया

चंद्रया

टोपण नाव
चंदर
मालकाचे नाव
राज गणेश दिसले
पत्ता
खानाव, पनवेल, रायगड
जात
धनगर खिल्लार
ड्राइवर
पंकज, आतम
खांदा
डावी
आम्ही सर्व टाॅपच्या गाड्या मारल्यात. बैल पळायला चांगला आहे, बैल पब्लिकने पळतो .

फोटो

photo

पुरस्कार

  • चंद्रया‌ & MG 46 लकशा विरुद्ध बनश्या & सोन्या
  • चंद्रया & MG 46 लकशा विरुद्ध शाहीर & रूद्रा

तुमच्या बैलाची नोंद करा