logo
banner
₹ ८००

बैलगाडी शर्यत मैदान पेडगाव

निकाल

 1. प्रथम क्रमांक: सरदार व माणिक
  ड्रायव्हर - भैया ड्रायव्हर वाटेगावकर
 2. दुसरा क्रमांक: रावसाहेब व बैज्या
 3. तिसरा क्रमांक: बकासुर व सरपंच
 4. चौथा क्रमांक: सर्जा व जीवा
 5. पाचवा क्रमांक: बलमा व सुंदर
 6. सहावा क्रमांक: सुंदर व कबाली
 7. सातवा क्रमांक: भारत व माणिक
 8. आठवा क्रमांक: लारा व गरुडा
 9. नववा क्रमांक: सोन्या व फाजील
 10. दहावा क्रमांक: लकी व पैलवान

युट्युब वर पहा

 

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
₹ ८१,१११
व्दितीय क्रमांक
₹ ६१,१११
तृतीय क्रमांक
₹ ४१,१११
चतुर्थ क्रमांक
₹ ३३,१११
पाचवा क्रमांक
₹ २१,१११
सहावा क्रमांक
₹ ११,१११
सातवा क्रमांक
₹ ७,१११
आठवा क्रमांक
₹ ५,१११
₹ ३,१११

फोटो

photo
photo

नियम

 • पंचाचा निर्णय अंतिम राहील.
 • मैदानात गट, सेमी फायनल, फायनल तिन्ही फेरे सर्वं गाडी मालका समोर चिठ्या टाकून काढल्या जातील.
 • मैदानात समान गाड्या उतरल्यास परत सोडल्या जातील.
 • बैलाला कोणत्याही प्रकारे मारहाण केल्यास ती गाडी बाद केली जाईल व कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
 • मैदान हे शासनाच्या नियम व अटींचे पालन करून आयोजित केले जाणार आहे.
 • १२:०० नंतर कोणतीही गाडी नोंद केली जाणार नाही. याची गाडी मालकांनी नोंद घ्यावी.
 • मैदान प्रेषकांनी स्वतःच्या जाबाबदारीवर पाहावे. कोणत्याही प्रकारे शारीरिक इजा झाल्यास कमिटी जबाबदार राहणार नाही.
 • मैदान सर्वांसमक्ष पारदर्शक रीतसर आणि १००% रास्त होणार. गावच्या नावावर कोणतीही गाडी पळवली जाणार नाही.

९ च्या आत प्रवेश फी ५००/-

संपर्क

इतर तपशील

 • समालोचक:
  सुनील मोरे
 • युट्युब:
  लाईव्ह

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा