logo
banner
₹ १,५००

अजितदादा केसरी २०२३

निकाल

  1. बब्या आणि सर्जा
  2. पिस्टन २२११ आणि सरपंच
  3. मथूर आणि सुंदर
  4. बागड आणि मानघर वादळ
  5. वजीर आणि गरूडा
  6. भारत आणि सुंदर
  7. सुंदर आणि सोन्या
  8. बादल आणि व्हाईट गोल्ड पक्षा
  9. सोन्या आणि रायफल

७ तारखेपासून १० तारखेपर्यंत ऑनलाईन नोंद घेतली जाईल

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
₹ २,००,०००
व्दितीय क्रमांक
₹ १,७०,०००
तृतीय क्रमांक
₹ १,५०,०००
चतुर्थ क्रमांक
₹ १,२५,०००
पाचवा क्रमांक
₹ १,००,०००
सहावा क्रमांक
₹ ७१,०००
सातवा क्रमांक
₹ ५१,०००

फोटो

photo
photo
photo

संपर्क

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा