logo
banner
सरपंच

सरपंच

मालकाचे नाव
सचिन संसारे
पत्ता
कातरवाडी, चांदवड, नाशिक
जात
गावठी खिल्लार
ड्राइवर
श्रावण गायके
खांदा
4 खांदी
सरपंच प्रत्येक आड्यात गुलालात. घोडा मध्ये पळणारा बैल आहे.

फोटो

photo

पुरस्कार

डोंगरगाव केसरी, अनकवाडे केसरी,पाणेवाडी केसरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा