logo
banner
पाखर्या

पाखर्या

मालकाचे नाव
हरीश सुभाष देसाई
पत्ता
पापर्डे, पाटण, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
अजय ड्राइवर, किशोर ड्राइवर सूर्यवंशिवडी
खांदा
उजवी
हा बैल 20 महिन्याचा आद्त आहे. उजवाखंदा फिट आहे. हा बैल शेजारचा बैल पळेल तेवढा हा त्याच्या बरोबर पाळतो.

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा