logo
banner
₹ १,०००

तरडोली मोरगाव भव्य दिव्य बैलगाडा शर्यत २०२३

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
Two Wheeler Shine Bike
व्दितीय क्रमांक
Two Wheeler Shine Bike
तृतीय क्रमांक
₹ ४१,०००
चतुर्थ क्रमांक
₹ ३१,०००
पाचवा क्रमांक
₹ २१,०००
सहावा क्रमांक
₹ ११,०००

फोटो

photo

इतर तपशील

  • पंच:
    धनवडे बापू कोरेगाव, नवनाथं माणिक भापकर तरडोली
  • समालोचक:
    सुनील मोरे, प्रवीण घाटे

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा