logo
banner
₹ १,०००

भव्य ओपन बैलगाडा शर्यत, निढळ

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
₹ १,००,०००
व्दितीय क्रमांक
₹ ७५,०००
तृतीय क्रमांक
₹ ५१,०००
चतुर्थ क्रमांक
₹ ३१,०००
पाचवा क्रमांक
₹ २५,०००
सहावा क्रमांक
₹ १५,०००

फोटो

photo

संपर्क

इतर तपशील

  • पंच:
    श्री. बापू जगदाळे, पेडगांव
  • समालोचक:
    श्री. सुनिल मोरे, पेडगांव

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा