logo
banner
₹ १,०००

बैलगाडा शर्यत मोरगाव - ओपन मैदान

निकाल

  1. बैज्या आणि सुंदर
  2. रायफल आणि बाजी
  3. रोनाल्डो आणि संग्राम

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
HF Deluxe bike
व्दितीय क्रमांक
HF Deluxe bike
तृतीय क्रमांक
₹ ४,१०,०००
चतुर्थ क्रमांक
₹ ३१,०००
पाचवा क्रमांक
₹ २१,०००
सहावा क्रमांक
₹ १५,०००
सातवा क्रमांक
₹ ११,०००
आठवा क्रमांक
₹ ७,०००

फोटो

photo

नियम

मैदान हे शासनाच्या नियमानुसार होईल

संपर्क

इतर तपशील

  • पंच:
    धनावडे बापू कोरेगाव
  • समालोचक:
    प्रवीण घाटे, सुनील मोरे, मयूर तळेकर

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा