logo
banner
₹ १,०००

श्री सिद्धनाथ यात्रेनिमित्त बैलगाडा शर्यत

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
₹ १,००,०००
व्दितीय क्रमांक
₹ ७५,०००
तृतीय क्रमांक
₹ ५१,०००
चतुर्थ क्रमांक
₹ ३१,०००
पाचवा क्रमांक
₹ २१,०००
सहावा क्रमांक
₹ ११,०००
सातवा क्रमांक
₹ ७,०००

फोटो

photo

नियम

  • मैदान सकाळी ८.०० ला चालु होईल.
  • गट सेमी फायनल चिठ्ठ्या टाकुन होतील.
  • मैदान प्रेक्षकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर पहावे.
  • समान उतरलेल्या गाड्या पुन्हा सोडल्या जातील.
  • मैदान शासनाच्या नियमानुसारच होईल.

संपर्क

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा