logo
banner
₹ १,०००

भव्य ओपन मैदान मायणी

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
₹ १,००,०००
व्दितीय क्रमांक
₹ ७५,०००
तृतीय क्रमांक
₹ ५५,०००
चतुर्थ क्रमांक
₹ ३५,०००
पाचवा क्रमांक
₹ २५,०००
सहावा क्रमांक
₹ १५,०००
सातवा क्रमांक
₹ ९,०००
आठवा क्रमांक
₹ ५,०००

फोटो

photo
photo

नियम

  • हे मैदान पूर्णतहा शासनाच्या नियम व अटी प्रमाणे रीतसर होईल

संपर्क

इतर तपशील

  • पंच:
    धनावडे बाप्पु (कोरेगाव), सोमनाथ जगदाळे पेडगांव
  • समालोचक:
    सुनिल मोरे पेडगावकर, विकास कुमठे

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा