logo
banner
₹ १,०००

भव्य बैलगाडा शर्यत हजारमाची

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
₹ १,००,०००
व्दितीय क्रमांक
₹ ७१,०००
तृतीय क्रमांक
₹ ५१,०००
चतुर्थ क्रमांक
₹ ३१,०००
पाचवा क्रमांक
₹ २१,०००
सहावा क्रमांक
₹ १५,०००
सातवा क्रमांक
₹ ११,०००

फोटो

photo

नियम

  • 100 कि.मी वरुन येणाऱ्या गाडीमालकास सकाळी 9 पर्यंत प्रवेश फी नाही.
  • 100 कि.मी च्या आतून येणाऱ्या गाडीमालकास सकाळी 9 पर्यंत 500 रु प्रवेश फी राहिल.
  • फायनला राहिलेल्या प्रत्येक ड्रायव्हर ला पोशाख व चांदीची अंगठी.
  • एक दुस्सा एक बैल व ओपन चा फायनल एकत्र होईल
  • एक आदत एक बैल चा फायनल वेगळा होईल
  • मैदान हे रितसर परमिशन काडून 100% होणार.

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा