logo
banner
₹ ७००

आबासाहेब केसरी म्हसवड(मसाईवाडी)

फोटो

photo

नियम

शासन नियमाप्रमाणे रीतसर सर्वांन समोर चिठ्ठी काडून होईल

पंचाचा निर्णय अंतिम राहील, मैदान सकाळी 9 ला सुरू होईल

संपर्क

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा