logo
banner
₹ १,०००

भव्य ओपन बैलगाडा शर्यत, विंग

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
₹ ४१,०००
व्दितीय क्रमांक
₹ ३१,०००
तृतीय क्रमांक
₹ २१,०००
चतुर्थ क्रमांक
₹ १५,०००
पाचवा क्रमांक
₹ ११,०००
सहावा क्रमांक
₹ ७,०००

फोटो

photo

नियम

  • पंचांचा निर्णय अंतीम राहील
  • मैदान सकाळी ९:००सुरू होईल
  • गट,सेमी,फायनल चिठ्ठी टाकून काढले जातील

सर्व गाडीमालक, ड्रायव्हर, सुट्टीमेकर यांची जेवणाची सोय

संपर्क

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा