logo
banner
₹ ५००

भव्य बैलगाडा शर्यत मौजे हजारमाची (ओगलेवाडी)

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
₹ २१,०००
व्दितीय क्रमांक
₹ १५,०००
तृतीय क्रमांक
₹ ११,०००
चतुर्थ क्रमांक
₹ ७,०००
पाचवा क्रमांक
₹ ५,०००
सहावा क्रमांक
₹ ३,०००

फोटो

photo

नियम

  • मैदान सकाळी ९ वाजता चालू होईल
  •  गट सेमी फायनल चिट्टया टाकून होईल
  • मैदान शासनाच्या नियम अटींचे पालन करुने आयोजित केले आहे
  •  मैदान प्रेक्षकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर पहावे
  • पंचाचा नियम अंतिम राहील
  • मैदान हे युटुब लाईव्ह प्रक्षेपण होणार आहे.

एक आदत एक बैल

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा