logo
banner
₹ ५००

बैलगाडा शर्यत वरकुटे - मलवडी

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
₹ ५१,०००
व्दितीय क्रमांक
₹ ३१,०००
तृतीय क्रमांक
₹ २१,०००
चतुर्थ क्रमांक
₹ ११,०००
पाचवा क्रमांक
₹ ७,०००
सहावा क्रमांक
₹ ६,०००

फोटो

photo

नियम

 • मैदान सकाळी ८ वाजता चालू होईल
 • मैदान शासनाच्या अटीनुसार होईल.
 • गट सेमी चिटया नुसार होईल.
 • सर्वांच्या समोर चिटया आकल्या जातील.
 • समान उतरलेल्या गाडया डबल सोडण्यात येतील
 • वशीला वाल्यांना मैदानात येऊ नये

एक आदत एक बैल आणि एक दुसा एक बैल

संपर्क

इतर तपशील

 • पंच:
  अमोल गुजले (लंगरे), सुधिर गायकवाड (लंगरे)
 • समालोचक:
  सुनिर मोर (पेडगाव)

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा