logo
banner
₹ १,०००

बैलगाडा शर्यत आळसंद

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
₹ १,००,०००
व्दितीय क्रमांक
₹ ७१,०००
तृतीय क्रमांक
₹ ५१,०००
चतुर्थ क्रमांक
₹ ३१,०००
पाचवा क्रमांक
₹ २१,०००
सहावा क्रमांक
₹ १५,०००
सातवा क्रमांक
₹ ११,०००
आठवा क्रमांक
₹ ७,०००
नववा क्रमांक
₹ ५,०००

फोटो

photo
photo

नियम

  • मैदान शासनाच्या दिलेल्या नियमा नुसार होईल
  • समान उतरलेल्या गाड्या पुन्हा पळवल्या जातील
  • पंचाचा निर्णय अंतीम राहील
  • गट सेमी फाइनल सर्वासमोर चिट्ट्यावर काडल्या जातील
  • मैदान रास्त पारदर्शक होईल
  • सर्व निकाल स्क्रीन द्वारा दाखिवला जाईल

एक आदत बैल व एक दुस्सा बैल

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा