logo
banner
₹ ५००

आषाढी यात्रेनिमित्त भव्य बैलगाडा शर्यत

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
₹ ५१,०००
व्दितीय क्रमांक
₹ ४१,०००
तृतीय क्रमांक
₹ ३१,०००
चतुर्थ क्रमांक
₹ २१,०००
पाचवा क्रमांक
₹ ११,०००
सहावा क्रमांक
₹ ७,०००
सातवा क्रमांक
₹ ५,०००

फोटो

photo
photo

नियम

  • नोंद १ वाजेपर्यंतच नंतर घेतली जाणार नाही.
  • संघटनेच्या नियमानुसार मैदान घेतले जाणार आहे.
  • मैदान १००% रितसर होईल
  • कोणतीही गाडी डायरेक्ट पाळावली जाणार नाही

संपर्क

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा