logo
banner
₹ ५,०००

आमदार केसरी मौजे खडकी (साळुंखे)

लम्पी रोगा मुळे मैदान पुढे ढकलण्यात आले आहे. लवरकच मैदानाची तारीख कळवली जाईल.
- आयोजक संतोष साळूंखे (खडकी )

बक्षिसे

प्रथम क्रमांक
४ चाकी व्हॅन
व्दितीय क्रमांक
मोटर सायकल
तृतीय क्रमांक
मोटर सायकल
चतुर्थ क्रमांक
मोटर सायकल
पाचवा क्रमांक
मोटर सायकल
सहावा क्रमांक
मोटर सायकल
सातवा क्रमांक
मोटर सायकल

फोटो

photo

संपर्क

इतर तपशील

  • पंच:
    धनवडे बापू कोरेगाव
  • समालोचक:
    सुनिल मोरे पेडगावकर

तुमच्या शर्यतीची नोंद करा